Lineups

Ashton Town 2
Steeton 6

Statistics
Ashton Town scorers:
Thomas McNamara (18), John Edgerton (81)
Steeton scorers:
Kayle Price (3), Joe Snowden (5), Andrew Briggs (25), Kayle Price (28), Andrew Briggs (58), Kayle Price (77)
Half Time: 1-4, Attendance: 74

Ashton Town Lineup
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
S1.
S2.
S3.
S4.
S5.

Steeton Lineup
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
S1.
S2.
S3.
S4.
S5.

 

Return to Previous Page

 

 

Our Sponsors & Partners

Our Sponsors & Partners