Lineups

Atherton LR 2
Ashton Town 3

Statistics
Atherton LR scorers:
Travis Boyles (37), Travis Boyles (64)
Ashton Town scorers:
Jamie White (54), Leon Wright (55), Thomas McNamara (70)
Half Time: 1-0, Attendance: 118

Atherton LR Lineup
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
S1.
S2.
S3.
S4.
S5.

Ashton Town Lineup
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
S1.
S2.
S3.
S4.
S5.

 

Return to Previous Page

 

 

Our Sponsors & Partners

Our Sponsors & Partners